ເປີດແລ້ວຢ່າງເປັນທາງການ!
ສະຖາບັນໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ມອບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ
ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບໃນສົກປີ 2015 - 2016

 

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2016 ທີ່ສະຖາບັນໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ສປທ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດສົກຮຽນໃໝ່ຂື້ນ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວ
ໂດຍ ທ່ານ ບັນຈົງ ເພັດສີແດງ ຫົວໜ້າ ສປທ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເສດຖະກິດດີຊີຕານ Digital Economy

 

ໃນຕອນບ່າວວັນທີ່ 15 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເວັບໄຊ http://www.it24hrs.com ຂອງໄທໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວ ກັບການສ້າງຕັ້ງ ກະຊວງດີຊີຕານເພື່ອເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ໂດຍກະຊວງດັ່ງກ່າວມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການວາງແຜນສົ່ງເສີມ ພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບດີຊີຕານ ເພື່ອເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...